หนึ่งผู้ยินยอม

กาลเวลาไม่อาจหมุนกลับ นกกระจอกไม่อาจบินคืนรัง